Skip to main content

Partnergemeente

De werkgroep Partnergemeenten Oost-Europa bestaat uit:

  • Arend Jan Menkveld (voorzitter)
  • Wim Wassink (penningmeester)
  • Beppie Menkveld, secretaris,
  • Annie Ruiterkamp
  • Dick Brouwer
  • Gerrit en Mienke ten Broeke (PR)
  • Rien Wagenvoort
  • Gea Vaneker (namens de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap in Vorden en contactpersoon PCI)

Subotica

De partnergemeente waarmee onze interkerkelijke werkgroep al heel wat jaren contacten onderhoudt is Subotica. Deze plaats ligt in Servië, net over de grens met Hongarije. Vanuit de diaconie bestaan er al sinds 1977 contacten met deze gemeente. We ondersteunen de diaconie in Subotica financieel, o.a. met een deel van de opbrengst van de collecten tijdens de kerstnachtdiensten. Hierdoor kunnen enkele gezinnen en alleenstaanden, die dat nodig hebben, van medicijnen en andere levensbehoeften worden voorzien. Per 1 september 2022 is in gezamelijk overleg het partnerschap beëindigd. De vriendschappen die in de afgelopen jaren zijn ontstaan zullen blijven.

Sighetu Marmatiei

Een stuk verder weg ligt Sighetu Marmatiei. Deze stad in het noordwesten van Roemenië aan de grens met de Oekraïne en 1800 km van Vorden, is ongeveer zo groot als Zutphen. Het contact met de Hongaars Reformatorische Kerk aldaar bestaat sinds 1992. Het is voortgekomen uit de hulp die het personeel van Groot Schuylenburgh uit Apeldoorn verleende aan een kindertehuis in die stad. Enkele jaren geleden zijn vanuit deze werkgroep ook contacten gelegd met de Katholieke Kerk in Sighet. Behalve de kerken ondersteunen we ook een Caritasinstelling in Sighet financieel. Deze instelling verzorgt onder andere een opleiding tot (wijk-)verpleegkundige, maar doet nog veel meer goed werk.

Garlipp

De eerste partnergemeente was Garlipp, een klein dorp in de Altmark, een agrarische streek halverwege Wolfsburg en Berlijn. Predikant was dominee Jens Walther. Vanaf 1987 werden regelmatig bezoeken gebracht aan Garlipp en vanuit Garlipp aan Vorden. Na de Wende is er veel veranderd. De mensen waren weer vrij om naar het westen te reizen en verwachtten veel van de hereniging. Dat is tot op heden echter voor velen op een teleurstelling uitgelopen. De werkloosheid is er nog hoog en de lonen zijn nog niet op het niveau van het voormalige West-Duitsland. Sinds juli 2012 is een einde gekomen aan de 'officiële status van partnergemeente'. Diverse gemeenteleden hebben echter jarenlange contacten met families in Garlipp en de omringende dorpen. Deze contacten zullen waarschijnlijk tot in lengte van jaren blijven.

Adoptieplan Roemenië

Het Adoptieplan Roemenië is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Vorden en wordt uitgevoerd door de Oost-Europa Commissie van de twee kerken. Dankzij het adoptieplan worden gezinnen financieel ondersteund, met het primaire doel om een kind uit het gezin in de gelegenheid te stellen een opleiding te volgen. Ongeveer 35 sponsoren steunen het Adoptieplan met  €20,-- per maand  De meeste gezinnen die ondersteunen, hebben een connectie met de Hongaarse Reformatorische Gemeente in Sighet. Veelal zijn het leerlingen van de Hongaarse school in Sighet. De school levert na twaalf leerjaren leerlingen af voor hoger en universitair onderwijs. De ondersteuning van een gezin kan ophouden om verschillende redenen.

Tijdens de eerder genoemde jaarlijkse reis van onze werkgroep naar Sighet, evalueren we met vertegenwoordigers van de kerk het adoptieplan. Zo wordt ieder jaar bekeken welke gezinnen het adoptieplan verlaten en welke gezinnen we verwelkomen. Het hele bedrag van de sponsoren wordt maandelijks aan de gezinnen uitgereikt.
Men kan er voor kiezen om anoniem een gezin te ondersteunen, maar het is ook mogelijk om kennis te maken met het gezin en het kind en op één of andere manier contact te houden. Dit kan bijvoorbeeld via de sociale media. Enkele kinderen hebben via school of privé een e-mailadres.