Skip to main content

Onze missie en wat wij geloven

We zijn volgelingen van Jezus, geïnspireerd door zijn liefde voor de mensen. Als gemeente willen wij Jezus volgen. Geïnspireerd door Zijn liefde voor alle mensen willen wij uitstralen dat iedereen welkom is, ongeacht geloofsbeleving, maatschappelijke positie, geaardheid, nationaliteit of culturele achtergrond.

Wij zoeken de eenheid in verscheidenheid door respect voor elkaars eigenheid, kracht, kwetsbaarheid en inbreng.

Missie

We zijn in vertrouwen onderweg om een aantrekkelijke en levende geloofsgemeenschap in Vorden te zijn waar mensen van jong tot oud zich thuis kunnen voelen en erbij horen, waar iedereen welkom is en geen onderscheid wordt gemaakt en waar iedereen met de gegeven talenten de gemeente kan dienen.

Verbonden door het geloof in Jezus Christus

We geven te midden van veelkleurigheid, diversiteit en verandering uiting aan de basis van ons geloof, dat we één geloofsgemeenschap zijn, georganiseerd in drie wijkgemeenten, verbonden met elkaar door het geloof in Jezus Christus. Hij nodigt ons uit aan Zijn tafel, strekt Zijn hand naar ons uit in de doop, roept ons door dat ene Woord, waarmee Hij ons aanzet tot denken en handelen.

Dienstbaar en betrokken met de wereld

Zo willen we, geïnspireerd en uitgedaagd door Gods onvoorwaardelijke liefde, dienstbaar en betrokken zijn met de wereld om ons heen en ons telkens verbinden met de gemeenschap/omgeving, waarin wij wonen en leven, de mensen in onze buurt, de straat, maar zeker ook oog blijven hebben voor de wereld verder weg.

Wil je meer weten?

Heb je vragen met betrekking tot wat wij geloven, of heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem dan vrijblijvend contact op met een predikant.