Skip to main content

Onze diensten

In onze dorpskerk vieren we de liturgie vanuit de breedte van de oecumenisch-protestantse traditie. De verkondiging van het Woord, de bijbellezingen en uitleg, vormt de kern van onze erediensten. We zingen voornamelijk uit het Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk.

Maaltijd van de Heer

Ongeveer zes keer per jaar vieren we de Maaltijd van de Heer. Christus nodigt ons hiertoe uit en de maaltijd staat dan ook open voor iedereen die met de lofzang en gebeden in kan stemmen, jong en oud.

Doop

Wanneer je jezelf of uw kinderen wilt laten opnemen in het verbond tussen God en mensen kun je kiezen voor de doop. In deze rituele handeling wordt veel van Gods weg met mensen zichtbaar.

Belijdenis

De doop die je als kind hebt ontvangen, kun je als je volwassen bent beamen in een openbare belijdenis van het geloof. Dit is een bewuste stap waar je als gelovige naar voren stapt en zelf verantwoordelijkheid neemt voor jouw weg met God. Daarom gaat hier ook een traject aan vooraf van belijdeniscatechese. Onderwijs waarin de bronnen van het christelijk geloof aan bod komen en besproken wordt wat deze bronnen in deze tijd, in ons eigen leven, betekenen. Neem contact op met je wijkouderling of de predikant als je hier meer informatie over wilt.

Bijzondere diensten

Pasen

Rond Pasen zijn er veel verschillende vieringen. We beginnen met een vrolijke Palmpasendienst gericht op de kinderen. Op Witte Donderdag staan we stil bij de voetwassing, de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen deelde en zijn leerlingen die Hem stuk voor stuk in de steek lieten.
Goede Vrijdag klinkt het lijden en sterven van Onze Heer Jezus Christus zoals opgetekend door Johannes en zijn we stil bij het kruis.
Zaterdagavond begint het licht te gloren en spreken we elkaar moed in met de grote daden van God: Schepping; bevrijding uit Egypte; terugkeer van de ballingschap tot aan de opstanding van Christus uit de dood. Dan klinkt de paasjubel en delen wij als geheelde gemeenschap weer de Maaltijd.
Zondagochtend op de Paasmorgen zingen wij de lof met de vrouwen en overige leerlingen van Jezus bij het open graf.

Kerst

In de week voor kerst organiseren we met Vordense gemeenschap een herdertjestocht voor jong en oud. Op de kerstavond delen wij de vreugde van het kerstkind met feestelijke vieringen met koor en harmonie. Kerstmorgen verwonderen wij ons over God die in zijn hemelse glorie aflegt en ons nabij wil zijn als een mensenkind.

Bid- en dankdag

Elke tweede woensdag van maart komen we samen om te bidden voor het goede waar wij op hopen, omdat we weten dat wat wij ontvangen niet vanzelfsprekend is.
Iedere eerste woensdag van november, danken we God voor alles wat we mochten ontvangen en delen we van het goede dat we hebben met hen die tekort komen.

Vorden zingt

Om de maand organiseert de evangelisatiecommissie onder de noemer 'Vorden zingt' een zangdienst op de laatste zondag van de maand. Deze dienst begint standaard om 19.00 uur.

Alle diensten vind je terug op de achterzijde van ons kerkblad Vooral en in de agenda
In de 'Stille Week' en op Hemelvaartsdag zijn er andere aanvangstijden. Deze vind je in de agenda.

Openluchtdienst

De Openluchtdienst vindt plaats aan de Vordensebosweg nabij de zichtlaan van kasteel Vorden. Deze dienst is de eerste zondag van juli om 10.00 uur.