dak-kerk.jpg
 

Moderamen

Kerkenraad
kerkenraad_1
Datum: donderdag 2 december 2021 19:30

Het moderamen van de kerkenraad vergadert om 19:30 uur in De Voorde.

 

Dagelijkswoord.nl
Protestantse Gemeente Vorden

De Protestantse Gemeente Vorden maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
Vindplaats van Geloof, Hoop en Liefde.