Skip to main content

Nieuws

Actie Kerkbalans 2024 is gestart.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2024 is van start!  

Van 13 tot 27 januari loopt de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week wordt ook bij u de brief bezorgd. Doet u dit jaar (weer) mee?

“Ik mag er zijn wie ik ben.” “Het is een plek waar ik God vind.” “In de kerk kijken we naar elkaar om.” “Ik vind er rust in de hectiek van alledag.” Het zijn nog maar een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze Protestantse Gemeente Vorden heeft voor haar leden. Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Doe daarom mee en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Deponeert u de brief vervolgens in de brievenbus bij de bezorger, of wacht af tot het bij u wordt opgehaald. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op NL 53 RABO 0373735251 t.n.v. Protestantse Gemeente Vorden, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’.

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.