schilderingen-01.jpg

Predikanten

Onze predikanten leiden de zondagse diensten en gaan voor in rouw- en trouwdiensten. We zijn een luisterend oor wanneer jij je verhaal kwijt wilt, zoeken met jou hoe jouw verhaal past in het verhaal van God en mensen.

We stellen regelmatig de vraag in vergaderingen hoe wij kerk van Christus kunnen zijn, vandaag, in Vorden. Dat gebeurt in de kerkenraad, bij de kindernevendienst, bij Vorming en Toerusting en Evangelisatiecommissie.

We dragen bij aan heldere communicatie van het mooie werk dat we doen en de boodschap die we verkondigen in de diensten, het kerkblad, op de website en in de sociale media.

In de verschillende zorginstellingen vieren we de kerkelijke hoogfeesten rond Pasen en Kerst, naast de vaste weekafsluitingen in de Wehmehof.

Kortom jullie predikanten zijn van alle markten thuis. Als er iets is neem dan gerust contact met ons op. We staan voor je klaar.

ds. Freek Brandenburg

Freek Brandenburg (1954) is op 4 januari 2009 aan de Gereformeerde Kerk verbonden, die in 2018 is opgegaan in de nieuwe Protestantse Gemeente Vorden. Naast zijn werk als gemeentepredikant is Freek voor de helft van zijn werk ook docent levensbeschouwing op het Christelijk College Schaersvoorde in Aalten.

Het zwaartepunt van zijn werk als predikant ligt in het pastoraat en de eredienst.

ds. Ruben den Hartog

Ruben den Hertog (1985) is op 25 februari aan de Protestantse Gemeente Vorden verbonden. Hiervoor werkte Ruben als predikant vanuit de mobiliteitspool op Noord-Beveland. Hij heeft een hart voor pastoraat en houdt ervan als diensten liturgisch goed uit de verf komen.

Als dorpspredikant zoekt Ruben voortdurend de verbinding: tussen de verschillende bloedgroepen in de kerk; de generaties en de kerk en het dorp.

Dagelijkswoord.nl
Protestantse Gemeente Vorden

De Protestantse Gemeente Vorden maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
Vindplaats van Geloof, Hoop en Liefde.