schilderingen-02.jpg

Covid-19

We mogen weer met meer mensen de dienst vieren en het is goed om zo weer samen te zijn. Jij kunt er ook weer bij zijn in de komende diensten, wel hanteren we enige gebruiken. Allereerst de RIVM regels en natuurlijk de 1,5 m ook bij binnenkomst en uitgaan van de kerk. Er kunnen maximaal 90 mensen in de kerk aanwezig zijn en we mogen ca 15 minuten zingen op spreekniveau. Voorlopig zullen de liederen voor de overweging door de zanggroep en na de overweging samen gezongen worden. Verder geldt:

  • Bij voorkeur vooraf aanmelden vóór vrijdagavond 20:00 uur bij de scriba. Melden zich te veel mensen aan, dan wordt je geplaatst op de lijst voor de volgende zondag.
  • Bij binnenkomst in de kerk (alleen via de Toreningang) wordt gekeken of u op de lijst staat. Als er nog ruimte is kun je je hier alsnog registreren. We vragen je de handen te desinfecteren. Een coördinator geeft aan waar je kunt zitten.
  • De stoelen staan op 1,5m afstand. Partners mogen naast elkaar zitten. Gezinnen met kinderen kunnen in de banken zitten. Voor anderen staan er ‘solo’ stoelen.
  • Er zijn liturgieën; liedboeken worden niet uitgedeeld.
  • Je gaven voor de twee collecten kunt bij het verlaten van de kerk in een mandje doen. De doelen staan erbij vermeld.
  • Na de dienst verlaten we de kerk (alleen via de Torenuitgang), beginnend bij de stoelen het dichtst bij de uitgang. Een coördinator geeft dat aan.
  • Voor wie dat wil wordt er ook weer koffie geschonken in de Achterhoek van de kerk. We vragen je daarbij om ook de 1,5m in acht te houden.
  • De kerkdienst vanuit de Dorpskerk kun je iedere zondag via de website meevieren. Je maakt dan de dienst mee in beeld en geluid.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de scriba van onze gemeente Francien Labeur of je wijkouderling. 

Dagelijkswoord.nl
Protestantse Gemeente Vorden

De Protestantse Gemeente Vorden maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
Vindplaats van Geloof, Hoop en Liefde.