Nieuwe ambtsdragers

Tienerdienst
Categorie
Kerkenraad
Datum
zondag 22 mei 10:00

Het blijde bericht is nu dat we op 22 mei
a.s. een aantal nieuwe ambtsdragers kunnen
bevestigen, waar we erg blij mee zijn. Zo wordt
de heer Jan van Bolderen bevestigd als diaken,
zal de heer Leo Trommel bevestigd worden als
ouderling–kerkrentmeester na een aantal jaren
kerkrentmeester te zijn geweest en de heer
Jan Ditzel zal worden bevestigd als ouderling-
kerkrentmeester. Verder zullen mevrouw
Francien Labeur en de heer Henk Vriend herbevestigd
worden als ouderling en mevrouw Ineke
Fröling als diaken.

 
 
Dagelijkswoord.nl
Protestantse Gemeente Vorden

De Protestantse Gemeente Vorden maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
Vindplaats van Geloof, Hoop en Liefde.