dak-kerk.jpg
 

Moderamen PG Vorden

Kerkenraad
kerkenraad_1
Datum: donderdag 4 februari 2021 19:30 - 21:00

Het moderamen van de kerkenraad van PG Vorden vergadert in De Voorde.

 

Dagelijkswoord.nl
Protestantse Gemeente Vorden

De Protestantse Gemeente Vorden maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
Vindplaats van Geloof, Hoop en Liefde.