dak-kerk.jpg

Nieuws

Afscheid ds. Freek Brandenburg

Op zondag 14 februari 2021 nam ds. Freek Brandenburg afscheid als gemeentepredikant van de Protestantse gemeente Vorden. Als gevolg van de maatregelen i.v.m. de coronapandemie kon de dienst naast hem slechts worden bijgewoond door Lidy Brandenburg, ds. Ruben den Hertog, de ouderling van dienst en voorzitter van de kerkenraad Ria Aartsen, diaken Mienke ten Broeke, kerkrentmeester Bert Weenink, koster Gerrit Ruiterkamp, de mensen van beeld en geluid Martin Sluijter & Manje Rigterink en als fotograaf Jan Rigterink. De dienst was voor de gemeenteleden en belangstellenden online te volgen.
De beide predikanten deden in deze bijzondere dienst de lezingen en koor- en gemeentezang was op de schermen te zien. Ds. Ruben den Hertog vertelde over de mooie verzameling papieren bloemen die door de kinderen waren gemaakt en die kinderen werden ook even in beeld gebracht, evenals het inmiddels gebruikelijke aansteken van de lantaarn voor de kindernevendienst. In zijn preek vatte ds. Freek Brandenburg samen wat hij verstond onder de kern van de boodschap die hij in Vorden heeft geprobeerd uit te dragen: "God houdt van je".
Ds. Ruben den Hertog las uit het dienstboek de formules voor die horen bij het losmaken van een predikant uit een gemeente. Het eindigt o.a. met de hoop dat de losgemaakte predikant, waar mogelijk, nog iets kan betekenen voor de kerk.
Na de zegen werden ds. Freek Brandenburg en zijn echtgenote Lidy toegesproken door Ria Aartsen. Zij bedankte ds. Brandenburg voor het werk en zijn inzet voor de PG Vorden. Met name noemde zij zijn bijdrage aan de eenwording van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Vorden tot de Protestantse gemeente Vorden.  Zij vertelde ook dat het liedbord uit de Gereformeerde Kerk, dat voorzien was van liederen en lezingen van deze dienst, samen met het bloemstuk dat gemaakt was door de leden van de werkgroep 'Liturgie natuurlijk' Henny Vlogman en Gerda Ellenkamp, als aandenken aan deze dienst werd aangeboden.
Kinderen en kleinkinderen spraken Freek en Lidy toe en zongen hen Gods zegen toe. Het waren vrolijke en ontroerende filmpjes.
Na de dienst werd in de 'Achterhoek' van de Dorpskerk op gepaste afstand koffie gedronken.
Bekijk hier de foto's van de afscheidsdienst 

In overleg met ds. Freek Brandenburg is besloten om op 14 februari in de dienst alleen de formele “losmaking” van de gemeente te laten plaatsvinden. Alle feestelijkheden die bij een afscheid horen hopen we dan in juni, ongeveer in dezelfde tijd als Freek afscheid neemt van school, te laten plaatsvinden. Wanneer en hoe dat precies zal gaan, hoort u van ons zo gauw er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden die er dan zijn.

Dagelijkswoord.nl
Protestantse Gemeente Vorden

De Protestantse Gemeente Vorden maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
Vindplaats van Geloof, Hoop en Liefde.