dak-kerk.jpg

Nieuws

Kerkbalans 2021 komt er aan!

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2021 in volle gang. De actie wordt gehouden in de periode van 16 januari tot 30 januari 2021. In deze periode ontvangt u een brief met het verzoek om een financiële bijdrage. Net als een huishouden is een gezonde financiële situatie heel belangrijk voor de kerk. Daarom vragen wij u elk jaar om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage; echter wij kunnen niet zonder. Het aantal leden neemt af. Dat geldt echter niet voor de kosten. De inkomsten uit de Actie Kerkbalans vormen jaarlijks de financiële basis voor de kerk. Wij hopen dan ook dat wij in 2021 weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen wij onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

College van kerkrentmeesters.

Dagelijkswoord.nl
Protestantse Gemeente Vorden

De Protestantse Gemeente Vorden maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
Vindplaats van Geloof, Hoop en Liefde.