orgel-02.jpg

Nieuws

Vacaturebank

De PG Vorden zoekt voor de volgende plekken nieuwe mensen:

  • Diaconie: Er zijn twee vacatures. Informatie kunt u krijgen bij de voorzitter Ineke Fröling.
  • Ouderling-kerkrentmeester: Er is één vacature (liefst iemand met technische kennis. Informatie kunt u krijgen bij de voorzitter Dinie te Velthuis.
  • Jeugdouderling: Een mooie vorm van ouderling zijn. Ook voor iemand jong van hart. Informatie bij de huidige jeugdouderling Wilma Hebbink.
  • Preekroostermaker:  Men kan meelopen met Jan Pelgrum om op termijn deze taak van hem over te nemen. Het gaat om het zoeken van voorgangers op zondagen dat onze eigen predikant niet voorgaat.
  • Contactpersoon voor De Zon: Iemand die het contact houdt met de bewoners namens onze gemeente. Mevr. Annie Meijer, die dit jaren heeft gedaan, kan u vertellen wat het precies in houdt.
  • Verjaardagfonds: Voor het bezorgen en ophalen van de zakjes van het verjaardagfonds zijn altijd weer nieuwe mensen nodig. Aanmelden bij de scriba.
  • Ondersteuning werk in de gemeente: De kerkenraad denkt aan het vragen van iemand die een cursus zou kunnen geven aan b.v. mensen in het jeugdwerk.  Men denkt ook aan mensen die bereid zijn een uitvaart te leiden als de predikant niet beschikbaar is.
  • Secretariaat Raad van Kerken in Vorden: De RvK zoekt iemand die het secretariaat op zich wil nemen. Inlichtingen bij de huidige secretaris, onze scriba Francien Labeur.

Dagelijkswoord.nl
Protestantse Gemeente Vorden

De Protestantse Gemeente Vorden maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
Vindplaats van Geloof, Hoop en Liefde.